Dizalica topline

Zagrijavanje potrošne tople vode 

–Dizalice topline su uređaji koji koristeći okoliš zadovoljavaju potrebe za grijanjem i hlađenjem prostora te pripremu PTV s vrlo visokom učinkovitošću.

CROMITEH u svojoj ponudi ima sustav projektiran posebno za samoposlužne autopraonice, jer se i potrebe za toplom vodom u samoposlužnim autopraonicama razlikuju od potreba u ostalim objektima i to po vremenu korištenja i potrebnim količinama.

PRIMJER SAMOPOSLUŽNE AUTOPRAONICE

broj mjesta za pranje: 3

energent za grijanje: ZEMNI PLIN

Potrebna godišnja količina energije za zagrijavanje vode: 75.000 kWh

Iznos utrošen na plaćanje zemnog plina: 30.000,00 kn

Energija dobivena iz CROMITEH

solarnog sustava: 38.143 kWh (istočna Hrvatska)

Ostvarena ušteda godišnje: =15.257,00 kn 

 

energent za grijanje: LOŽIVO ULJE

Iznos utrošen za plaćanje loživog ulja : 63.000,00 kn

Energija dobivena iz CROMITEH

solarnog sustava: 38.143 kWh (istočna Hrvatska)

Ostvarena ušteda godišnje =32.040,00 k