CROMITEH d.o.o.
za proizvodnju, usluge i trgovinu
N.Š. Zrinskog 11, Markovac Našički,
31500 Našice HR
OIB:
mob: +385 91 6699 138

REKLAMACIJE
mail: info@cromiteh.hr
mob: +385 91 6699 138

Tvrtka upisana u sud.reg

Račun otvoren u
IBAN:
Iznos temeljnog kapitala društva: 10,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Osnivači / članovi društva-

– jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

– direktor

– zastupa društvo samostalno i neograničeno